Handels- og abonnementsbetingelser

Produkter og tjenester udbydes af Birgitte Feldborg, Skovvej 3, 8751 Gedved, CVR-nr; 32967299, Kontakt mig på birgitte@birgittefeldborg.dk

Digitale produkter bliver leveret digitalt via e-mail, og kan købes med VISADankort, Mastercard og American Express. Der er naturligvis ingen betalingsgebyrer. Du modtager efter dit køb, automatisk en kvittering på den e-mailadresse du har indtastet.

Alle priser, på alle produkter, er angivet i danske kroner (DKK) ekskl. moms, medmindre andet er oplyst.

Workshops, kurser og events: Ved mindre end 1 måned til afholdelse opkræves 50% i gebyr. Ved mindre end 14 dage til afholdelse gives ingen refusion. Dog er du altid velkommen til at overdrage din plads til en anden, eller komme på venteliste til næste hold.

Digitale produkter: Digitale produkter er dine til evigt eje, med mindre andet fremgår. Men jeg forpligter mig ikke til at hoste materialet til evig tid. Derfor er det kun dit til evig tid, i det omfang du husker at downloade materialet til egen opbevaring, såvel som laver en backup, i det tilfælde du skulle miste adgang til det sted, du først downloadede materialet til. Jeg lukker dog aldrig ned for adgang til materialet uden minimum 14 dages varsel. Det påfalder altid køber at vedligeholde sin email, så evt. advarselsmails når frem i tide.

Abonnementer: For abonnementer gælder, at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækket tilsendes per email. Du modtager en email med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet. I denne mail er der et link, der skal klikkes for at bekræfte aftalen. Du kan når som helst opsige dit abonnement, ved at skrive til birgitte@birgittefeldborg.dk Opsigelsen er øjeblikkelig, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Allerede udstedte fakturaer skal dog stadig betales.

Ønsker du at forny dit kortnummer gøres dette ved at bruge det link, du finder i mailen, du modtager hver gang du trækkes en overførsel. Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage.

Der er 14 dages returret. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt mig på birgitte@birgittefeldborg.dk  og du vil få pengene retur. Pengene refunderes automatisk til den konto, du har betalt fra. BEMÆRK: Ved køb af digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket, bortfalder de 14 dages fortrydelsesret.

Alle rettigheder til workshops, kurser, events og andre digitale produkter tilhører Birgitte Feldborg. Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt, som angivet under det pågældende produkt.

Betingelser vedrørende personlige 1:1 forløb:

Den fulde investering/1. rate faktureres umiddelbart efter din tilmelding og med betalingsbetingelser på 8 dage netto.

Forretningsbetingelser

Gyldighed: Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Birgitte Feldborg.

Alle ydelser, kurser, produkter, workshops, 1:1 mentoring/coaching og mentoring forløb udgår fra Birgittefeldborg.dk, v/Ressourcekompagniet, Skovvej 3, 8751 Gedved, CVR 32967299.

Mail: birgitte@birgittefeldborg.dk

Fortrolighed: Jeg behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme min i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring/coaching fortroligt. Jeg deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand.

Priser: Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, foredrag, 1:1 mentoring/coaching samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, foredrag og 1:1 mentoring betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales skriftligt.

Tilmelding er bindende.

Mentorforløb, kurser og 1:1 mentoring afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Hvis et kursus, mentorforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Birgittefeldborg.dk, får køber det indbetalte beløb retur. Aflyses en dag på mentorforløb eller kurser på foranledning af Birgittefeldborg.dk, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for coaching/mentoring sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Udebliver køber fra en aftale eller aflyser samarbejdet senest 24 timer før vores aftale, faktureres det fulde beløb til køber.

Rettigheder: Birgittefeldborg.dk har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentoringforløb og 1:1 mentoring Ved køb af Birgittefeldborg.dk ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale.

Brugsretten er personlig.

Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt – med mindre dette er aftalt på forhånd.

Ændring af forretningsbetingelser: Birgitte Feldborg har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

Lovvalg og værneting: Aftalen er underkastet dansk ret.

Vi tager imod følgende betalingsmidler:

VISAdankort (ved køb af online forløb og digitale produkter eller betaling af services via Stripe)

Mobilpay: 20 33 32 27

Bank-overførsel: Sparekassen Kronjylland 6193-0014164588